This site was designed and made by Jakub Pączek, member of Polish webdesign team PKL WEBDESIGN.

It is an effect of true passion and author's personal tribute to Polish master of baroque - Daniel Schultz the Younger. The best Polish painter of his epoque and one of the best ever.
Site contains portion of author's knowledge and collected information about Daniel Schultz.

To contact author - write to Paczek@stronyWWW.com


was designed and made by PKL WEBDESIGN
http://www.stronyWWW.com

in april of 2002 this site won


Books useful in "discovering Daniel Schultz", unfortunetly all in Polish:

O Rytownikach Gdańskich. Podręcznik dla zbierających sztychy polskie - skreślił Mathias Bersohn, Członek Komisyi Historyi Sztuki Akademii Umiejętności w Krakowie. Warszawa 1887.

Mariusz Karpowicz "Sztuka polska XVIIw.", Wydawnictwo Filmowe i Artystyczne 1983

"Malarstwo polskie od XVI do początku XX wieku", Muzeum Narodowe Warszawa 1975

Jerzy Lileyko "Dawne zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie", Krajowa Agencja Wydawnicza 1985

"Wyprzedaż mienia po Janie Kazimierzu w roku 1673", opracował Ryszard Szmytki, Wydawnictwo Neriton 1995

Tadeusz Chrzanowski "Portret staropolski", Wydawnictwo Interpress 1995

Bożena Fabiani "Życie codzienne na Zamku Królewskim w epoce Wazów",
Oficyna Wydawnicza Wolumen 1996

Maria Bogucka "Żyć w dawnym Gdańsku", Wydawnictwo Trio 1997

Praca Zbiorowa "Królowie Elekcyjni", Wydawnictwo Literackie 1999

"Historia Malarstwa Polskiego", Wydawnictwo Kluszczyński 2000

"Przewodnik po bazylice OO.Franciszkanów w Krakowie", 1987

Most of pictures were taken from these books. They've been scanned and reproduced by © Jakub Pączek.


Special thanks to:

iq.pl - best Polish host I've ever worked with!

PKL WEBDESIGN

© 2000-2008 malarze.com + pkl webdesign
You are 17470 guest.


Polski

our media partner:

Schultz signature on the painting Duck Hunt
guestbook

Polski
Jakub Pączek - reżyser | Poolse vertaling | Tamara de Lempicka | Polish Art malarze | TeWa ubezpieczenia Kraków |